Servizos

O noso traballo axústase sempre aos intereses e necesidades do cliente e ós destinatarios, polo que cada un dos nosos proxectos desenvólvese de forma personalizada segundo a demanda.

O noso reto fundamental como equipo de profesionais é achegar a nosa colaboración técnica nos procesos que perseguen unha relación equilibrada entre o Desenvolvemento das Persoas, a Mellora do Medio Ambiente e a Conservación do Patrimonio. Así, aspectos como a participación social na resolución dos problemas ecolóxico/ambientais, ou a capacitación para avaliar e integrar valores cunha actitude crítica e construtiva, son ao mesmo tempo, o fin e o medio do noso quefacer laboral cotián.

As nosas principais liñas de traballo son: