Consultoría Ambiental

  • Deseño de proxectos ambientais
  • Informes técnicos
  • Plans de viabilidade
  • Plans de xestión e reducción de residuos
  • Implementación de RSE Ambiental e Social
  • Elaboración de censos de flora e fauna
  • Ecoauditorías en centros escolares e de traballo