Educación Ambiental

EDUCACIÓN AMBIENTAL

 • Programas e Proxectos de Educación Ambiental
  • Deseño e realización de programas ambientais en Centros de Ensino, Concellos, Asociacións Veciñais, centros sociais, empresas, etc.
   • Obradoiros
   • Programas e actividades de divulgación do patrimonio natural, cultural, histórico e etnográfico
   • Plans de xestión e reducción de residuos
   • Realización de viveiros e hortas escolares
 • Itinerarios ambientais
  • Organización de excursións e rutas a lugares de interese ecolóxico e cultural
 • Equipamentos de Educación Ambiental
  • Creación, xestión e desenvolvemento de Aulas de Natureza e outros equipamentos ambientais.