Interpretación do Patrimonio

 • Centros de Interpretación
  • Creación e xestión de Centros de Interpretación, Centros de Visitantes e Centros de Información ao público
 • Formación
  • Formación en Interpretación do Patrimonio
  • Organización de Cursos, Xornadas e Seminarios
 • Deseño de itinerarios ambientais
  • Deseño de itinerarios autoguiados
  • Sinalización de sendeiros
  • Elaboración de planos e folletos